Những con số nổi bật

1500

Lao Động Xuất Cảnh

500

Lao Động Trúng Tuyển Hàng Năm

300

Xí Nghiệp Tiếp Nhận Lao Động

200

Đơn Hàng Gia Hạn Hợp Đồng Hàng Năm

TIN TỨC MỚI
Xem thêm

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

VIETNGOC TSC (VNC) với triết lý “Đào tạo là tạo ra con người, nguồn nhân lực là kho báu”, tại trường học của chúng tôi, học viên sẽ học tập tiếng Nhật thực tiễn thông qua hệ thống đào tạo đặc biệt riêng có, hướng đến đào tạo ra những thực tập sinh kỹ năng có thể làm việc hiệu quả tại Nhật Bản. Xem xét đánh giá từ căn bản chương trình giáo dục truyền thống, từ việc đào tạo một cách thụ động “nghe”, chúng tôi đang tập trung xây dựng nên phương pháp đào tạo chủ động “nhận thức ⇒ hành động”