Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nenkin cho người rời khỏi Nhật Bản

Thông tin hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nenkin dành cho người nước ngoài rời khỏi Nhật Bản

Nguồn : https://www.nenkin.go.jp/international/english/lumpsum/lumpsum.files/I.pdf

Nhấn vào link trên để xem trên di động