Những bài diễn thuyết tiếng Nhật hay nhất kỳ 1

Hiện tại, để tạo ra một môi trường học tập mới, chủ động từ phía người học. Trung tâm Ngoại ngữ Việt Ngọc ngoài việc tổ chức kỳ thì tương đương cấp độ JLPT N5 (cho những học viên có thời gian học đến 3,5 tháng), còn tổ chức thêm kỳ thi tương đương cấp độ JLPT N4 (cho những học viên có thời gian học trên 5,5 tháng).

Với việc mở ra kỳ thi tại trung tâm cho học viên đánh giá lại những kiến thức đã được học, làm quen với kỳ thi Năng Lực Tiếng Nhật (JLPT) để tạo tiền đề cho học viên tiến xa hơn lên trình độ N3, N2… Cùng với bài trắc nghiệm, học viên còn được có cơ hội thể hiện khả năng diễn thuyết, Kaiwa bằng tiếng Nhật về những chủ đề tự chọn.

Qua kỳ thi, chúng tôi đánh giá rất cao về khả năng tiếng Nhật và sự tự tin khi giao tiếp của học viên trong thời gian học tập tại Trung tâm. Để mọi người có thể nhìn nhận thấy rõ nét hơn về những điều được nói trên, chúng ta cùng xem lại video về những bài thuyết trình được đánh giá cao trong kỳ thi lần thứ nhất.