TÀI LIỆU ÔN THI KỲ THI KỸ NĂNG (NGHỀ CẤP 3, CHUYỂN GIAI ĐOẠN)

 Bằng kỹ năng cấp 3 là gì?

Thời gian làm việc theo chương trình Thực tập sinh kỹ năng có thời hạn từ 3 – 5 năm và được chia thành 3 giai đoạn.

  • Giai đoạn 1: năm đầu tiên hay còn gọi là chương trình thực tập sinh kỹ năng số 1.
  • Giai đoạn 2: năm thứ 2 và năm thứ 3 hay còn gọi là chương trình thực tập sinh kỹ năng số 2.
  • Giai đoạn 3: năm thứ 4 và năm thứ 5 hay còn gọi là chương trình thực tập sinh kỹ năng số 3.

Do đó, khi chuyển tiếp mỗi giai đoạn, người lao động cần phải vượt qua kỳ thi kiểm tra tay nghề để được tiếp tục làm việc tại Nhật. Với bằng kỹ năng số 3, TTS bắt buộc phải làm việc tại Nhật 3 năm và thi chuyển giai đoạn lần 3.

Dưới đây là tài liệu công ty đã sưu tầm, các bạn TTS tham khảo theo nghành nghề của mình: 

Untitledvsdffas

【随時2級・随時3級】

【基礎級】

Nguồn (From): JAVADA 中央職業能力開発協会