Toàn bộ nội dung quy định chương trình Kỹ năng đặc định bằng tiếng Việt 2020

Giới thiệu chi tiết về chương trình kỹ năng đặc định mới nhất 2020.
(Bấm vào đây để xem trên di động)

Nguồn: moj.go.jp