Tổng hợp các phân nhóm tiếng Nhật dành cho Thực tập sinh kỹ năng.

Logo

(Nguồn: giáo trình tiếng nhật HIROBA của JITCO)